Martina Trhlíková

Portfolio

Projekty > Andělé, roboti a čerti, 2011

     Práce Andělé, čerti a roboti byla určena
pro konkrétní prostor menzy Západčeské univerzity v Plzni na Borech. Práce byla zamýšlena jako soustava pěti rámů o celkovým rozměru 350x100 cm, které vedle sebe měly utvořit průhled do protější místnosti. Tedy
ze studentské jídelny byl průhled na Anděly (profesory), z profesorské jídelny opět průhled do velké studentské jídelny, kdy na zdi měli být umístěni Čerti. Naopak roboti, pro ně bylo určeno místo na zdi sousedící s prostorem kuchyně, kde se sklízí a umývá nadobí.