Martina Trhlíková

Portfolio

Projekty > Animus a Anima, 2009

     Bakalářská práce, vedoucí práce Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský. Kresba na plátně, 140x120 cm. Na toto téma jsem vytvořila sedm pláten, snažila jsem se znázornit jakési proudy energie, pocity, které vznikají při hledání vhodného protějšku duší anima a animy,
které tvoří stále se opakující se cyklus.
Názvy jednotlivých pláten se staly pojmy jako Uvědomění, Hledání, Setkání, Poznávání, Splynutí, Souzněn, Stvoření.