Martina Trhlíková

Portfolio

Projekty > Les, 2010

     Rozhodla jsem se vytvořit kresebnou instalaci na téma Šumava z pruhů papírů – vertikál, zavěšených v prostoru. Jednotlivý pruh papíru symbolizuje strom. Všechny zavěšené
v pravidelném rastru tvoří les. Není důležité, jaký je to les, není ani důležité, jestli je to šumavský les. Podstatné je to, že jsem se snažila vytvořit to, co já považuji za dnešní les, za dnešní přírodu. Snažila jsem se poukázat
na přírodu, jaká je, jakou člověk vytváří. Tato práce vznikla pod vedením Doc. ak. mal. Josefa Mištery, jako má klauzurní práce v prvním semestru magisterského studia.