Martina Trhlíková

Portfolio

Projekty > Nebezpečná příroda, 2010

     Projekt Nebepečná příroda vznikl jako má klauzurní práce pod vedením Doc. ak. mal. Mikoláše Axmanna. Celý projekt vznikl
v bývalém objektu JZD v Nalžovských Horách, kde zbyly z minulých dob žlutočerné pruhy, které se používají pro označení rizika střetu osob s překážkami. Motiv výstražných pruhů vybízel k několika reakcím. Je to prvek, který nepochází z přírody, je vytvořen lidskou rukou. Přemýšlela jsem, co by se stalo, kdyby se stal součástí přírody? Co kdyby byl příroda sama
o sobě? Co by se stalo, kdyby se
z anorganického světa stal prvkem organickým? Představte si, že tyto barvy ožijí
a začnou si žít vlastním životem. V průběhu práce mě napadla taková myšlenka, co
by se stalo, kdyby výstražné pruhy napadly člověka? Člověk se stane entitou a vyhledává přirozené prostředí v přírodě tak, že s ní splyne a stane se její součástí, jako ty výstražné pruhy, co nacházíme na rozích.


V rámci projektu vzniklo i krátké video: